Иштөө убактысы

Дүйшөмбү – Жума 08:30 — 16:30 Ишемби 08:30 — 13:30 Тыныгуу 12:30 — 14:00 Дем алуу күнү Жекшемби Санитардык күнү Ар айдын акыркы күнү

Китепканачыдан сура

Вертуалдык издөө маалыматына кош келиниздер! Бизден силер ыкчам профессионалдык издөө маалымат боюнча баардык спектр багытында жардам ала аласыздар. Жооптор китепкананын жана Интернеттин маалыматтык ресурстарын пайдалануу менен түзүлөт. Биз сиздердин суроонуздарга, санитардык күндөн, майрам жана эс алуу күндөрүнөн тышкаркы учурларда саат 9.00 — 16.00го чейин жооп берүүгө кубанычтабыз. Балким, Сиздер өз адыңарча маалыматтарды издеп табуу менен аны алуунун убактысын тездетсеңер болот. Ал үчүн Сиздер электрондук каталогдорду пайдалансаңар болот. Электрондук документтерди ЭДД кызматына заказ кылсанар болот. Маалымат берүү кызматынан каралбай турган суроолор: — ыңгайсыз суроолор; — даяр рефераттар, курстук иштер, дипломдук иштер жана башка жазуу иш жумуштары менен байланышкан суроолор; — математикалык, […]

Түзүмдүк бөлүктөрү

Бөлүмдүн түзүлүшү Аталышы Жайгашкан жери Окуу имарат 1. Бөлүм Китеп топтоо бөлүмү Жибек Жолу пр-ти 394, 1- кабат, 11 — бөлмө №8 Каталог түзүү жана автоматташтыруу бөлүмү Жибек Жолу пр-ти 394, 1 -кабат, 11- бөлмө №8 2. Абонементтер ЮФ Киев көч.132,2- кабат, 213 бөлмө №2 ФКФ, ФРжСФ, ФЖжККФ Манас пр-ти, 101, 3- кабат, 307- бөлмө №5 Китеп сактоо абонементи Абдымомунов Т. көч.304,1- кабат, 37- бөлмө №6 Көркөм адабият абонементи Абдымомунов Т.көч. 304, 2- кабат, 11- бөлмө №6 ФМиК, ФФиЭ, ФХиХТ, ФБ и ФГЭиТ Абдымомунов Т.көч. 304,1- кабат, 4А- бөлмө №6 КЕФ и ФМОиВ Жибек Жолу пр-ти 394, 2- кабат, 206- […]

Фонддор

Кыргыз, орус жана славян филологиялар фонду -кыргыз, орус жана славян тилдерин үйрөнүү, адабияттарын таануу боюнча окуу, илимий жана маалымдоо адабияттарынан турат; Китептерди сактоонун негизги фонду, университеттин илимий китепканасына келип түшкөн китептердин биринчи (кызыл) нускасын камтыйт; Көркөм адабият фонду, ата мекендик жана дүйнө жүзүндөгү чет өлкөлүк жазуучулардын көркөм классикалык жана заманбап адабияттарынан турат; Табигый илимий адабияттар фонду математика, физика, биология, химия, экология, заманбап табият таануу концепция, компьютердик технология боюнча окуу, илимий жана маалымдоо адабияттарынан турат; Экономикалык адабияттар фонду экономикалык теория, микро жана макро экономикасы, бизнестеги менеджмент жана маркетинг, банкалык иштер, финансалык жана кредиттик чөйрө боюнча окуу, илимий жана маалымдоо адабияттарынан турат; […]

Илимий китепкананын жобосу

1.ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР 1.1 Илимий китепкана (мындан ары карай китепкананын текст боюнча) университеттин окуу, илимий-изденүүчүлүк жана тарбиялык иштеринин ишмердүүлүгүн, ошондой эле, маданият, руханий жана интеллектуалдык карым-катнаш мамилелерин жайылтуу борборуна маалыматтык жактан колдоо көрсөтүүнү камсыз кылган, университеттин негизги түзүмдүк бөлүмү болуп саналат.1.2 Кыргыз улуттук университети, китепкананы белгиленген тартипте каржылаган жана ишмердүүлүгүн көзөмөлдөп турган уюштуруучусу болуп саналат.1.3 Кыргыз тилинде Китепканалардын толук аталышы – Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин илимий китепканасы деп аталат. Китепкананын кыргыз тилиндеги кыскартылган аталышы – КУУнун ИКсы. Орус тилиндеги толук аталышы – Научная библиотека Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына деп аталат. Китепкананын орус тилиндеги кыскартылган аталышы — НБ […]

1 2