Китепканачыдан сура

Вертуалдык издөө маалыматына кош келиниздер! Бизден силер ыкчам профессионалдык издөө маалымат боюнча баардык спектр багытында жардам ала аласыздар. Жооптор китепкананын жана Интернеттин маалыматтык ресурстарын пайдалануу менен түзүлөт. Биз сиздердин суроонуздарга, санитардык күндөн, майрам жана эс алуу күндөрүнөн тышкаркы учурларда саат 9.00 — 16.00го чейин жооп берүүгө кубанычтабыз. Балким, Сиздер өз адыңарча маалыматтарды издеп табуу менен аны алуунун убактысын тездетсеңер болот. Ал үчүн Сиздер электрондук каталогдорду пайдалансаңар болот. Электрондук документтерди ЭДД кызматына заказ кылсанар болот. Маалымат берүү кызматынан каралбай турган суроолор: — ыңгайсыз суроолор; — даяр рефераттар, курстук иштер, дипломдук иштер жана башка жазуу иш жумуштары менен байланышкан суроолор; — математикалык, […]

толук окуу...

Илимий китепкананын жобосу

1.ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР 1.1 Илимий китепкана (мындан ары карай китепкананын текст боюнча) университеттин окуу, илимий-изденүүчүлүк жана тарбиялык иштеринин ишмердүүлүгүн, ошондой эле, маданият, руханий жана интеллектуалдык карым-катнаш мамилелерин жайылтуу борборуна маалыматтык жактан колдоо көрсөтүүнү камсыз кылган, университеттин негизги түзүмдүк бөлүмү болуп саналат.1.2 Кыргыз улуттук университети, китепкананы белгиленген тартипте каржылаган жана ишмердүүлүгүн көзөмөлдөп турган уюштуруучусу болуп саналат.1.3 Кыргыз тилинде Китепканалардын толук аталышы – Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин илимий китепканасы деп аталат. Китепкананын кыргыз тилиндеги кыскартылган аталышы – КУУнун ИКсы. Орус тилиндеги толук аталышы – Научная библиотека Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына деп аталат. Китепкананын орус тилиндеги кыскартылган аталышы — НБ […]

толук окуу...

Түзүмдүк бөлүктөрү

Бөлүмдүн түзүлүшү Аталышы Жайгашкан жери Окуу имарат 1. Бөлүм Китеп топтоо бөлүмү Жибек Жолу пр-ти 394, 1- кабат, 11 — бөлмө №8 Каталог түзүү жана автоматташтыруу бөлүмү Жибек Жолу пр-ти 394, 1 -кабат, 11- бөлмө №8 2. Абонементтер ЮИ Киев көч.132,2- кабат, 213 бөлмө №2 ФКФ, ФРиСФ, ИЖиК Манас пр-ти, 101, 3- кабат, 307- бөлмө №5 Китеп сактоо абонементи Абдымомунов Т. көч.304,1- кабат, 37- бөлмө №6 Көркөм адабият абонементи Абдымомунов Т.көч. 304, 2- кабат, 11- бөлмө №6 ФМиК, ФФиЭ, ФХиХТ, ФБ и ФГЭиТ, ИКТиИИ Абдымомунов Т.көч. 304,1- кабат, 4А- бөлмө №6 И.Ч.Исамидинов атындагы ПКМДИ К.Акиев көч. 81, 4 кабат, 404- […]

толук окуу...

Жалпы маалымат

Илимий китепкана (ИК) 1932-жылы М.В.Фрунзе атындагы Кыргыз педагогикалык институтунун базасында түзүлгөн. Илимий китепкана жаныдан иштей баштаганда Москва, Ленинград жана СССРдин курамына кирген башка чон-чон шаарлардын жогорку окуу жайлары жана илимий ишканалары жардам беришип, 1941-жылы китепкананын китеп фонду 134 мин нусканы түзгөн. 1951-жылы китепкана Одессадагы, Киевдеги, Харьковдогу, Казахстандагы жана Томксидеги жогорку окуу жайларынан, андан башка Армениянын, Грузиянын, Озбекстандын жана Украинанын илимдер Академиясынан окуу, илимий жана корком адабияттарды белекке алган. Бүгүнкү күндө, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин илимий китепканасы-университеттин түзүмүндөгү мамлекеттик ишкана болуп, Илимий китепкана жөнүндөгү Жобонун негизинде иш алып барат. Китепкананын негизги иш багыттары: окуу-билим процессин камсыз кылуу жана өнүктүрүү; китеп […]

толук окуу...

КУУнун тарыхы

Сумароков Л.И. К.К.Юдахин Объединяя Центральную Азию словом: Монография. – Бишкек.: Издательство КРСУ, 2020. — 216 с. МГУ имени М.В. Ломоносова — КНУ им. Ж.Баласагына. Вехи сотрудничества: сборник документов и статей / Сост. А.Ч.Какеев. – Б.: Архи, 2004. — 216 с Институт интеграции международных образовательных программ КГНУ: Посвящается 10-летию КР,50-летию КГНУ, 5-летию ИИМОП:Доклад.-Б.:КГНУ,2001.-44с. Токтомышев С. Ж., Ким В.Л., Мамбетакунов Э.Кыргыз мамлекеттик улуттук университети.»XXI кылымдын кадрлары» Интернет доору.Компьютер,жаны технология. — Б.: КМУУ, 1998. — 135 б. Токтомышев С. Ж. Университет будущего.Кыргызский государственный Национальный университет:прошлое, настоящее, шаги в XXI век : научное изд. — Б. : Изд.КГНУ, 1997. — 149 с. Кыргыз мамлекеттик […]

толук окуу...
1 2