Жалпы маалымат

Илимий китепкана (ИК) 1932-жылы М.В.Фрунзе атындагы Кыргыз педагогикалык институтунун базасында түзүлгөн. Илимий китепкана жаңыдан иштей баштаганда Москва, Ленинград жана СССРдин курамына кирген башка чоң-чон шаарлардын жогорку окуу жайлары жана илимий ишканалары жардам беришип, 1941-жылы китепкананын китеп фонду 134 мин нусканы түзгөн. 1951-жылы китепкана Одессадагы, Киевдеги, Харьковдогу, Казахстандагы жана Томксидеги жогорку окуу жайларынан, андан башка Армениянын, Грузиянын, Озбекстандын жана Украинанын илимдер Академиясынан окуу, илимий жана көркөм адабияттарды белекке алган. Бүгүнкү күндө, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин илимий китепканасы-университеттин түзүмүндөгү мамлекеттик ишкана болуп, “Илимий китепкана жөнүндөгү Жобонун” негизинде иш алып барат. Китепкананын негизги иш багыттары: окуу-билим процессин камсыз кылуу жана өнүктүрүү; китеп […]

Байланыштар

Аты-жөнү Кызматы Бөлүм Телефон Эл.почтасы Джаилканова Майя Кадыракуновна Мүдүр (№8 окуу имараты ) +996(312)32-22-34 djail14@mail.ru djail14@yandex.ru Эсекеева Гульнара Койчубековна башкы китепканачы Китеп топтоо бөлүмү (№8 окуу имараты ) +996(312)34-02-26 Бузурманкулова Зарина Советбековна ага китепканачы Китеп топтоо бөлүмү(№8 окуу имараты ) +996(312)34-02-26 zarina_bzs@mail.ru Дыйканбаева Токтобубу Орозалиевна башкы китепканачы Абонемент (№6 окуу имараты ) +996(312)32-21-73 tokon51@mail.ru Бегалиева Айгуль Тургунбаевна ага китепканачы Окуу залы(№5 окуу имараты ) +996(312)32-21-71 Бектембаева Гульбара Джумабековна башкы китепканачы Окуу залы (№1 окуу имараты ) +996(312)32-33-35 gulbara0809@mail.ru Бейшенбаева Зарина Туратбековна ага китепканачы Бириккен Улуттар уюмунун китепканасы(№8 окуу имараты ) +996(312)32-21-73 zory.08@ mail.ru

КУУнун тарыхы

МГУ имени М.В. Ломоносова — КНУ им. Ж.Баласагына. Вехи сотрудничества: сборник документов и статей / Сост. А.Ч.Какеев. – Б.: Архи, 2004. — 216 с Институт интеграции международных образовательных программ КГНУ: Посвящается 10-летию КР,50-летию КГНУ, 5-летию ИИМОП:Доклад.-Б.:КГНУ,2001.-44с. Токтомышев С. Ж., Ким В.Л., Мамбетакунов Э.Кыргыз мамлекеттик улуттук университети.»XXI кылымдын кадрлары» Интернет доору.Компьютер,жаны технология. — Б.: КМУУ, 1998. — 135 б. Токтомышев С. Ж. Университет будущего.Кыргызский государственный Национальный университет:прошлое, настоящее, шаги в XXI век : научное изд. — Б. : Изд.КГНУ, 1997. — 149 с. Кыргыз мамлекеттик улуттук университети = The main university Kyrghyztan : научное издание / Гл.ред.А.Асанканов. – Б.: BAROK OFSET, […]

1 2