Байланыштар

Аты-жөнү Кызматы Бөлүм Телефон Эл.почтасы
Казначиева Умут Урматовна мүдүр (№8 окуу имараты ) +996 (312) 32-33-04 ukaznachieva@mail.ru
Эсекеева Гульнара Койчубековна башкы китепканачы Китеп топтоо бөлүмү
(№8 окуу имараты )
+996 (312) 34-01-31 kushtarzarinaarlen@mail.ru
Бейшенбаева Зарина Туратбековна башкы китепканачы Бириккен Улуттар уюмунун китепканасы
(№8 окуу имараты )
+996 (312) 32-20-36 zory.08@mail.ru