Түзүмдүк бөлүктөрү

Бөлүмдүн түзүлүшү

Аталышы

Жайгашкан жери

Окуу имарат

1. Бөлүм
Китеп топтоо бөлүмү Жибек Жолу пр-ти 394, 1- кабат, 11 — бөлмө №8
Каталог түзүү жана автоматташтыруу бөлүмү Жибек Жолу пр-ти 394, 1 -кабат, 11- бөлмө №8
2. Абонементтер
ЮИ Киев көч.132,2- кабат, 213 бөлмө №2
ФКФ, ФРиСФ, ИЖиК Манас пр-ти, 101, 3- кабат, 307- бөлмө №5
Китеп сактоо абонементи Абдымомунов Т. көч.304,1- кабат, 37- бөлмө №6
Көркөм адабият абонементи Абдымомунов Т.көч. 304, 2- кабат, 11- бөлмө №6
ФМиК, ФФиЭ, ФХиХТ, ФБ и ФГЭиТ, ИКТиИИ Абдымомунов Т.көч. 304,1- кабат, 4А- бөлмө №6
И.Ч.Исамидинов атындагы ПКМДИ К.Акиев көч. 81, 4 кабат, 404- бөлмө №6
КЕФ, ФМОиВ, ККИ Жибек Жолу пр-ти 394, 2- кабат, 206- бөлмө( чыгыш) №8А
ФИЯ ИИиР,ИСГН,ФГМУ Жибек Жолу пр-ти 394, 1- кабат, 21-22 бөлмө №8А
ВШЭ,ИМиБ Жибек-Жолу пр-ти 394, 2- кабат, 201- бөлмө №8А
3.Окуу залдар
«Кыргыз китеби» Фрунзе көч.547, 3- кабат, 342- бөлмө №1
КЕФ, ФМОиВ, ККИ Фрунзе көч.547, 1- кабат, 112- бөлмө №1
ЮИ Киев көч.132, 2- кабат, 212- бөлмө №2
ФКФ, ФРиСФ, ИЖиК Манас пр-ти, 101, 3 — кабат, 314 — бөлмө №5
ФМиК, ФФиЭ, ФХиХТ, ФБ и ФГЭиТ, ИКТиИИ Абдымомунова Т.көч. 304, 2 — кабат №6
И.Ч.Исамидинов атындагы ПКМДИ Калык Акиев көч. 85, 4- кабат, 401- бөлмө №6A
Фундаменталдык окуу залы Жибек-Жолу пр-ти 394, 1- кабат №8А
“Манас” пр-т.Чуй 180а, 1-кабат, 100-бөлмө №10
“Ч.Айтматов” пр-т.Чуй 180а, 1-кабат, 101-бөлмө №10
“Көк жар” Көк жар а., Карагул Акмат көч. 4, 106-бөлмө №11
4.“ИНТЕРБИЛИМ” маалыматтык-ресурс залы. Жибек-Жолу пр-ти 394, 1- кабат, 5- бөлмө №8
5. Бириккен Улуттар уюмунун китепканасы Жибек-Жолу пр-ти 394, 1 -кабат №8