Түзүмдүк бөлүктөрү

Бөлүмдүн түзүлүшү

Аталышы

Жайгашкан жери

Окуу имарат

1. Бөлүм
Китеп топтоо бөлүмү Жибек Жолу пр-ти 394, 1- кабат, 11 — бөлмө №8
Каталог түзүү жана автоматташтыруу бөлүмү Жибек Жолу пр-ти 394, 1 -кабат, 11- бөлмө №8
Библиографиялык жана массалык маалымат каражаттар ишинин бөлүмү Жибек Жолу пр-ти 394,1-кабат №8
2. Абонементтер
ЮФ абонементи Киев көч.132,2- кабат, 213 бөлмө №2
ФКФ, ФРжСФ, ФЖ ж ККФ абонементи Манас пр-ти, 101, 3- кабат, 307- бөлмө №5
Китеп сактоо абонементи Абдымомунов Т. көч.304,1- кабат, 37- бөлмө №6
Көркөм адабият абонементи Абдымомунов Т.көч. 304, 2- кабат, 11- бөлмө №6
ФМиК, ФФиЭ, ФХиХТ, ФБ и ФГЭиТ абонементи Абдымомунов Т.көч. 304,1- кабат, 4А- бөлмө №6
КЕФ и ФМОиВ абонементи Жибек Жолу пр-ти 394, 2- кабат, 206- бөлмө( чыгыш) №8А
ФИЯ,ФИиР,ФСГН,ФГМУ абонементи Жибек Жолу пр-ти 394, 1- кабат, 21-22 бөлмө №8А
ЭФ и ФУиБ абонементи Жибек Жолу пр-ти 394, 5- кабат, 500- бөлмө №8А
3.Окуу залдар
Зал «Кыргыз китеби» Фрунзе көч.547, 3- кабат, 342- бөлмө №1
Зал КЕФ Фрунзе көч.547, 1- кабат, 112- бөлмө №1
Зал ЮФ Киев көч.132, 2- кабат, 212- бөлмө №2
Зал ФИЯ Турусбеков көч. 116, 2- кабат, 209- бөлмө №3
Зал ФСГН, ФГМУ Манас пр-ти 101 , цоколь №5
Зал ФКФ, ФРиСФ, ФЖ Манас пр-ти, 101, 3 — кабат, 314 — бөлмө №5
Зал ФМиК, ФФиЭ, ФХиХТ, ФБ и ФГЭиТ Абдымомунова Т.көч. 304, 2- кабат №6
Зал ФИИТ и ПФ Калык Акиев көч. 85, 4- кабат, 401- бөлмө №6A
Зал Фундаментальной библиотеки Жибек-Жолу пр-ти 394, 1- кабат №8А
Зал ЭФ и ФУиБ Жибек-Жолу пр-ти 394, 2- кабат, 205- бөлмө №8А
Зал периодических изданий Жибек-Жолу пр-ти 394, 1 -кабат №8А
“ИНТЕРБИЛИМ” маалыматтык-ресурс залы. Жибек-Жолу пр-ти 394, 1- кабат, 5- бөлмө №8А
Зал ФВ и ККФ Жибек-Жолу пр-ти 394, 1- кабат №8А
4. Бириккен Улуттар уюмунун китепканасы Жибек-Жолу пр-ти 394, 1 -кабат №8А