Электрондук маалымат базасы

Электронный каталог

Китепкананын электрондук каталогунда (01.02.19ж.карата) 28513 библиографиялык жазуу бар

Электрондук каталог төмөндөгү маалымат базалары боюнча түзүлгөн.(МБ):

 • МБ «Китептер»
 • МБ «Диссертациялар жана авторефераттар»
 • МБ «КУУнун жарчысы»
 • МБ «КУУнун окумуштууларынын эмгектери»
 • МБ «КУУнун тарыхы»
 • МБ «Журналдар»
 • МБ «Гезиттер»

Локалдык режимде маалыматтарды издөөнү китепкананын Интернет жана компьютердик технологиялар залынан жүзөгө ашырууга болот (№8 окуу имараты)

Алыскы режимде электрондук каталогдон маалымат издөө үчүн КУУнун

Илимий китепканасынын lib.knu.kg — интернет баракчасында китепкана боюнча негизинен толук маалымат камтылып, анын түзүлүшү жана китепкананын фонду, кантип колдонуу керектиги жөнүндө, ошондой эле баардык зарыл шилтемелер, электрондук каталогдор жана электрондук ресурстар алыскы режиминде жеткиликтүү.

КИРЛИБНЕТ -маалымат билим сайтындагы электрондук каталогдо http://kyrlibnet.kg/ — КУУнун китепканасы үчүн эле эмес, башка китепканалардын каталогу үчүн да кирүү мүмкүндүгү берилген: КРСУ, КПТУ, КГУСТА, МУК, КГЮА, БГУ, ЫГУ, ЖаГу, ОшТУ, ОшГУ, НГУ, НБ КР, ГПТБ, УНПК, «МУК», МУЦА.

Кирлибнет ачык архивдик сайтында http://arch.kyrlibnet.kg/ Кыргызстандын 17 китепканасынын толук тексттүү окуу, билим беруу жана илимий электрондук ресуртарынына кирүү мүмкүнчүлүгү берилген:

 • Диссертациянын авторефераттары
 • Диссертациялар
 • ЖОЖдун жана МПТКнын жарлыктары
 • Монографиялар, окуу китептери жана патенттик документтер
 • Дарстар жана методикалык колдонмолор
 • Илимий изилдөө иштеринин отчеттору
 • Кичи жана орто бизнеске жардам катары жыйнактар
 • Серептик маалымат жана библиографиялык көрсөтмөлөр

Электрондук каражаттар

ЭБС IPRbooks www.iprbookshop.ru2019 –жылы 1-январдан баштап 31-декабрына жеткиликтүү. Коллекциялар да128 000 ден ашуун басылмаларды, алардын ичинен 40 000 — билим берүү жана ар түрдүү темадагы илимий басылмаларды, 1000ге жакын атталыштагы орус жана чет өлкөлүк журналдарды, 2000ден ашуун аудиобасылмаларды камтыйт.

ЭБС IPR BOOKSтун контентинде 600дөн ашык басылмалар федералдык, регионалдык, жогорку окуу жайлардагы басмалардын, илимий-изилдөө институттарынын, алдыңкы автордук жамааттардын, мазмуну талаптарга ылайык келет, федералдык билим берүү стандарттарын жогорку, орто кесиптик, кошумча кесиптик билим берүү жана актуалдуу басылмалар менен күн сайын толукталат.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru 2019 жылдын 11 февралынан 11 июнга чейин жеткиликтүү электрондук китепкана билимди алдыңкы россиялык басмалардын билимдин бардык тармактары боюнча билим берүү жана илимий адабияттарды таанымал мазмунга кирүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат.
Ресурстук окуу китептери, окуу куралдары, монографияларды, мезгилдүү басылмаларды, маалымдама, сөздүктөр, энциклопедия, видео жана аудиоматериалдар, сүрөт китеп боюнча көркөм өнөр боюнча искусствого, нон-фикшн адабиятка, көркөм адабияттарды камтыйт . Каталогдо азыркы учурда дээрлик 100 миң аталыштагы басылмалар дайыма толукталып жаңы актуалдуу адабият менен толукталат.

Polpred.com Обзор СМИ www.polpred.com2019 – жылыдын 15 декабрына чейин жеткиликтүү Орус тилинде толук текстүү 15 жылдын ичинде 3 миллион макалалар. ТАСС / РИА / Интерфакс / Регнум / Росбалт / Российская газета / МК / Коммерсант / БИРИКМЕСИНИН — 600 информагент жана ишкер-басылмалардын . Алардын негизги, ошондой эле аймактык жана тематикалык маселелер, кайталоону жок, жарнама , сүрөттөр.

Башкы электрондук медиа жөнүндө финансылык же медициналык, маалымат технологиялары, мунай жана газ өнөр жайы, тоо иште, курулушта, транспортто. Кремлдин сайты, өкмөт, министрлик жана мекемелерге макалалар. ММК каражаттарынын агымын, мамлекеттик тутумунун жана жеке бизнес менен кыска окуяларды, ийгилик таржымалдарын көрсөтөт.

Басмакана Edward Elgar Journals&eBooks www.elgaronline.com2019-жылдын 31- декабрына чейин кошулуу басмаканасынын англис тилиндеги жыйнактарынын мүмкүнчүлүктөрү: 5 укук боюнча илимий журналдар, экономика,өнүктүрүүнүн ыкмаларын иштеп чыгуу, юридикалык башкаруу, саламаттыкты сактоо, миграция, интеллектуалдык менчик укуктары, укуктук өнүктүрүү жана башкаларуу ж.б.

IntellectJournals www.intellectbooks.co.uk2019-жылдын 31-декабрына чейин искусство,культурология, массалык коммуникация жана ММКнын 83 толук журналдарды англис тилинде камтыйт.

IOP Science www.ioppublishing.org2019-жылдын 31-декабрына чейин кошулуу Физика Институтунун маалымат базасы 45 аталыштагы журналдарды камтыйт.

КИРЛИБНЕТ www.kyrlibnet.kg — 17 китепканалардын электрондук каталогторуна да кирүү мүмкүнчүлүктөр берилген: КНУ, КРСУ, КМТУ, КГУСТА, МУК, КГЮА, БГУ, ЫГУ, ЖаГУ, ОШТУ, ОшГУ, НГУ, НБ КР, ГПТБ, УНПК «МУК», МУЦА.

Открытый архив КИРЛИБНЕТ www.arch.kyrlibnet.kg Кыргызстандын 17 жогорку окуу жайларынын билим берүү жана илимий- документтерин толук тексттерин окуу мүмкүнчүлүгү берилген:

 • Диссертациянын авторефераттары
 • Диссертациялар
 • ЖОЖдун жана МПТКнын жарлыктары
 • Монографиялар, окуу китептери жана патенттик документтер
 • Дарстар жана методикалык колдонмолор
 • Илимий изилдөө иштеринин отчеттору
 • Кичи жана орто бизнеске жардам катары жыйнактар
 • Серептик маалымат жана библиографиялык көрсөтмөлөр

Кыргызстандын китеп мурастары www.rarebooks.net.kg — Орто Азиянын жана Кыргызстандын тарыхы эстеликтери, географиясы, археологиясы, этнографиясы, кыргыз элинин оозеки чыгармалары жана тил илими ошондой эле “Манас” эпосунун биринчи жарыяланышы боюнча китептик маалыматтарды алуу мүмкүнчүлүгү.

БУУнун китепканасы www.un.org.kg — Кыргызстандагы Бириккен Улуттар Уюмунун расмий документтерине жана маалыматтар материалдарына кирүү.

Басма үйү «ЛАНЬ» www.e.lanbook.com — Электрондук «Лань» орус басмаканасынан китептердин жана жана билим берүү мекемелеринин окуу адабияттарын, табигый, техникалык жана гуманитардык илимдер боюнча мезгилдүү басылмалардын электрондук түрдө алуу мүмкүнчүлү бар.