Китепканачыдан сура

Вертуалдык издөө маалыматына кош келиниздер!

Бизден силер ыкчам профессионалдык издөө маалымат боюнча баардык спектр багытында жардам ала аласыздар. Жооптор китепкананын жана Интернеттин маалыматтык ресурстарын пайдалануу менен түзүлөт.

Биз сиздердин суроонуздарга, санитардык күндөн, майрам жана эс алуу күндөрүнөн тышкаркы учурларда саат 9.00 — 16.00го чейин жооп берүүгө кубанычтабыз.

Балким, Сиздер өз адыңарча маалыматтарды издеп табуу менен аны алуунун убактысын тездетсеңер болот. Ал үчүн Сиздер электрондук каталогдорду пайдалансаңар болот.

Электрондук документтерди ЭДД кызматына заказ кылсанар болот.

    Маалымат берүү кызматынан каралбай турган суроолор:

  • — ыңгайсыз суроолор;
  • — даяр рефераттар, курстук иштер, дипломдук иштер жана башка жазуу иш жумуштары менен байланышкан суроолор;
  • — математикалык, физикалык, химиялык ж.б. эсептерди чыгарууга байланышкан суроолор;
  • — көңүл ачуу жаатындагы суроолор ( крассворддорду чыгаруу, интелектуалдуу оюндар, викториналар, конкурстар ж.б.).