“ИНТЕРБИЛИМ” маалыматтык-ресурс залын колдонуу эрежеси

1. Залда колдонуучулар төмөндөгүлөр болушу мүмкүн:
— студенттер
— аспиранттар
— мугалимдер
— кызматкерлер
— башка колдонуучулар

2. Окуу залы окурмандарга же пайдалануучуларга төмөндөгүлөрду сунуш кылат:
— Китепкананын электрондук каталогун колдонуу

— Интернетти колдонуу

— Толук текстүү маалыматтардын жыйнагын табуу

— Электрондук кат аркылуу маалыматтарды жиберүү жана кабыл алуу

— Компьютердин негиздерин өздөштүрүүнү, электрондук катологду пайдаланууну жана анын тармактарын үйрөнүү

— Документтерди чыгаруу 15-беттен 25-бетке чейин

— Тексти көчүрүп чыгуу 15-беттен 25-бетке чейин

3. Өз алдынча компьютер менен иштөөгө, компьютер менен иштөөнү билген, жана Интернет менен колдоно алган, администратордон каттоодон өткөн колдонуучу иштей алат.

4. Компьютер менен иштөөнү билбеген жана Интернетти колдонгонду билбеген колдонуучулар киргизилбейт.

5. Колдонуучу киргенде администраторго окуу билетин же болбосо өзүн тастыктай турган документ көрсөтүүгө милдеттүү.

6. Тыюуу салынган нерселер: — Илимий жана окуу китептерине тиешеси жок аудио жана видео файлдарды көчүрүп алууга
— Компьютердик оюндарды ойноого;
— Катуу суйлөөгө, ызы-чуу чыгарууга

7. Компьютер жакшы иштебей жатса администраторго кайрылуу керек