Периодика II жарым жыл 2020

«Бекитилди»
Ж. Баласагын атындагы КУУнин
илимдик иштер боюнча проректору

__________Чекеев А.А.
Мезгилдүү басылмалар
2021 жылдын 1 жарымы

Гезиттер
Индекс Аты жана чыгарылышы Жайгашкан жери
1. 68544 Аргумент и факты Кыргызстан Окуу зал №8
2. 68472 Дефакто плюс Окуу зал №8
3. 68484 Кыргыз тили Окуу зал №8
4. 68411 Кутбилим Окуу зал №8
5. 68451 Эркин Тоо Окуу зал №8
6. 68415 Слово Кыргызстана Окуу зал №8
7. 68548 Тил жана Маданият Окуу зал №8
8. 68416 Кыргыз Туусу Окуу зал №8
9. 68440 Вечерний Бишкек Окуу зал №8
10. 68419 Общественный рейтинг Окуу зал №8
Журналдар
Индекс Аты жана чыгарылышы Жайгашкан жери
1 77324 Ала-Тоо Окуу зал №8
2 77302 Жетиген Окуу зал №8
3 77438 Эл агартуу Окуу зал №8
4 77397 Нормативные акты КР Окуу зал №8
5 77331 Русский язык и литература в школах Кыргызстана. Окуу зал №8.
6 77328 Мугалим Окуу зал №8