Периодика 1 жарым жыл 2020

«Бекитилди»АХР Проректорнун атынанЖ.Баласагын атындагы КУУ__________Суранаев Т.Дж.Периодикалык чыгаруулар1 жарым жыл 2020 Гезиттер № Индекс Аты жана чыгарылышы Жайгашкан жери 1. 68544 Аргумент и факты Кыргызстан Окуу зал № 1 2. 68472 Дефакто плюс Окуу зал № 1 3. 68484 Кыргыз тили Окуу зал № 1, 5, 8 4. 68411 Кутбилим Окуу зал № 1,1а, 2, 3, 5, 5а, 6, 6а, 8, 8а 5. 68451 Эркин Тоо Окуу зал № 1, 1а, 2, 3, 5, 5а, 6, 6а, 8, 8а 6. 68415 Слово Кыргызстана Окуу зал № 1, 1а, 2, 3, 5, 5а, 6, 6а, 8, 8а 7. 68548 Тил жана Маданият […]

Билим берүү ресурстары

edu.gov.kg — КР Билим берүү жана илим министрлигинин расмий сайты www.knu.kg — Ж. Баласагын атындагы КУУнун сайты www.naskr.kg — КР Улуттук илимдер академиясынын сайты