Периодика 1 жарым жыл 2019

«Бекитилди» АХР Проректорнун атынан Ж.Баласагын атындагы КУУ __________Суранаев Т.Дж. Периодикалык чыгаруулар 1 жарым жыл 2019 Гезиттер № Индекс Аты жана чыгарылышы Жайгашкан жери 1. 68484 Кыргыз тили Чит. зал № 1, 5, 8. 2. 68411 Кут Билим Чит. зал № 1, 2, 3, 5, 5а, 6, 6а, 8, 8а. 3. 68451 Эркин Тоо Чит. зал № 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 6а, 8, 8а. 4. 68507 Экономика. Банки. Бизнес Чит. зал № 8, 8а. 5. 68415 Слово Кыргызстана Чит. зал № 1, 1а, 2, 3, 5, 5а, 6, 6а, 8, 8а. 6. 68548 Тил жана Маданият Чит. зал № […]

Билим берүү ресурстары

edu.gov.kg — КР Билим берүү жана илим министрлигинин расмий сайты www.knu.kg — Ж. Баласагын атындагы КУУнун сайты www.nas.aknet.kg — КР Улуттук илимдер академиясынын сайты