“ИНТЕРБИЛИМ” маалыматтык-ресурс залын колдонуу эрежеси

1. Залда колдонуучулар төмөндөгүлөр болушу мүмкүн: — студенттер — аспиранттар — мугалимдер — кызматкерлер — башка колдонуучулар 2. Окуу залы окурмандарга же пайдалануучуларга төмөндөгүлөрду сунуш кылат: — Китепкананын электрондук каталогун колдонуу — Интернетти колдонуу — Толук текстүү маалыматтардын жыйнагын табуу — Электрондук кат аркылуу маалыматтарды жиберүү жана кабыл алуу — Компьютердин негиздерин өздөштүрүүнү, электрондук катологду пайдаланууну жана анын тармактарын үйрөнүү — Документтерди чыгаруу 15-беттен 25-бетке чейин — Тексти көчүрүп чыгуу 15-беттен 25-бетке чейин 3. Өз алдынча компьютер менен иштөөгө, компьютер менен иштөөнү билген, жана Интернет менен колдоно алган, администратордон каттоодон өткөн колдонуучу иштей алат. 4. Компьютер менен иштөөнү билбеген жана […]

толук окуу...

Абонементтен жана окуу залынан пайдалануу эрежелери

1.Жалпы жобо 1.1Китепканадан пайдалануу укугу профессор-окутуучулардын курамына,аспиранттарга, магистранттарга, күндүзгү жана сырттан окуган бюджеттик жана контрактык формада окуган студенттерге,кызматкерлерге жана башка окурмандарга мүмкүнчүлүк берилет. 1.2 Китепкананын окурмандарына басма жана электрондук басылмаларды жана башка бар болгон материалдарды пайдаланууга мүмкүнчүлүк берүү. 1.3 Басылма адабияттар абонемент менен окуу залынан берилет.Электрондук документтерди видео жана аудио материалдарды кароо компьютердик технология залында жана Интернетте жүргүзүлөт. Өзгөчө сейрек кездешүүчү жана баалуу басылмаларды берүү тартиби китепкананын директору аркылуу аныкталат. 1.4 Окурмандарга китеп тандоодо, маалыматтарды, маалымат топтолгон жыйнакты жана каталогду пайдаланууга ар тараптан жардам көрсөтүү. 1.5 Китепканага окурмандарды жазуу окурмандардын категорияларына жараша студенттик билеттин же аспиранттардын кызматтык күбөлүктөрүнүн негизинде дайыма […]

толук окуу...