Электрондук маалымат базасы

Электронный каталог Китепкананын электрондук каталогунда (01.01.20ж.карата) 29740 библиографиялык жазуу бар Электрондук каталог төмөндөгү маалымат базалары боюнча түзүлгөн.(МБ): МБ «Китептер» МБ «Диссертациялар жана авторефераттар» МБ «КУУнун жарчысы» МБ «КУУнун окумуштууларынын эмгектери» МБ «КУУнун тарыхы» МБ «Журналдар» МБ «Гезиттер» Локалдык режимде маалыматтарды издөө китепкананын окуу залдарында жана “ИнтерБилим”маалыматтык ресурстук залында ишке ашат Дистанттык режимде электрондук каталогдон маалымат издөө үчүн КУУнун Илимий китепканасынын lib.knu.kg — интернет баракчасында китепкана боюнча негизинен толук маалымат камтылып, анын түзүлүшү жана китепкананын фонду, кантип колдонуу керектиги жөнүндө, ошондой эле баардык зарыл шилтемелер, электрондук каталогдор жана электрондук ресурстар алыскы режиминде жеткиликтүү. КИРЛИБНЕТ -маалымат билим сайтындагы электрондук каталогдо http://kyrlibnet.kg/ — […]

Интернеттеги электрондук китепкана

Аталышы Баяндалышы Докучөйрө Россиялык улуттук китепкананын электрондук фонду 360 000ден ашык документти ичине камтыйт (20дан ашык коллекциялар). Россия Мамлекеттик китепканасынын электрондук китепканасы курамына төмөнкүлөр кирет: Диссертациялардын китепканасы, Универсалдык жыйнактар. Эски басма китептер. Ноталык коллекциялар. Илимий жана билим алуучулук адабият. Документтердин бир бөлүгү ачык кирүү мүмкүндүгүндө жайгаштырылган. Дүйнөлүк санариптик китепкана (WDL) дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнүн маданиятын чагылдырган материалдардын чоң санына көп тилдүү форматтагы Интернет тармагынын акысыз жетимдүүлүгүн алып чыгат Европалык санариптик китепкана. Europeana ЮНЕСКОнун колдоосу астында ишке ашырылуучу эларалык долбоор. Дүйнөлүк санариптик китепкананын сайтында алып чыгылган объектилердин эсебине кол жазмалар, карталар, сейрек китептер, музыкалык партитуралар, фильмдер, сүрөттөр,фотосүрөттөр жана архитектуралык чиймелер киришет. […]

БУУнун китепканасы

2007-жылдын 7-декабрында Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу ѳкүлдүгү менен Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети ортосунда БУУнун фондун Университеттин аймагына жайгаштыруу жөнүндөгү келишим түзүлгѳн. Ушул мезгилден тартып Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин Илимий китепканасына Бириккен Улуттар Уюмунун депозиттик китепканасы маккамы (статусу) берилген. БУУнун китепканасынын фондунун универсалдуулугу уникалдуу. КУУнун УКсуна салттуу формада жана электрондук түрдө келип түшүп туруучу, Уюмдун жетекчилик органдарынын, ошондой эле БУУнун башка адистештирилген уюмдары менен мекемелеринин документтери жана басылмалары дүйнѳ калкынын жашоосун чагылдырып, ар кыл элдердин мыкты ѳкүлдѳрүнүн тажрыйбасын сактап турат. БУУнун Кыргыз Республикасындагы системасы (http://kg.one.un.org/) Өлкөлөргө өнүгүү жаатындагы реформаларды ишке ашыруугажардам кѳрсѳтѳт жана эл аралык деңгээлде макулдашылган өнүгүү […]