Методикалык куралдар

1. Дене тарбия сабагынын окуу-методикалык колдонмосу. Ж.А. Баяманова 2. Где находится кыргызская социология? Проблемы физкультурно-спортивной отрасли, коррупционные схемы Мотукеев Б.Дж., 3. III Эл аралык түрк элдеринин салттуу спорттук оюндары симпозиуму. Тезистер. 4. Эл аралык валюта-каржы жана насыя мамилелери М. У. Рахматова