Периодика 1 жарым жыл 2019

«Бекитилди»
АХР Проректорнун атынан
Ж.Баласагын атындагы КУУ

__________Суранаев Т.Дж.
Периодикалык чыгаруулар
1 жарым жыл 2019

Гезиттер
Индекс Аты жана чыгарылышы Жайгашкан жери
1. 68484 Кыргыз тили Чит. зал № 1, 5, 8.
2. 68411 Кут Билим Чит. зал № 1, 2, 3, 5, 5а, 6, 6а, 8, 8а.
3. 68451 Эркин Тоо Чит. зал № 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 6а, 8, 8а.
4. 68507 Экономика. Банки. Бизнес Чит. зал № 8, 8а.
5. 68415 Слово Кыргызстана Чит. зал № 1, 1а, 2, 3, 5, 5а, 6, 6а, 8, 8а.
6. 68548 Тил жана Маданият Чит. зал № 1, 1а, 2, 3, 5а, 6, 6а, 8.
7. 68416 Кыргыз Туусу Чит. зал № 1, 1а, 2, 3, 5, 5а, 6, 6а, 8, 8а
8. 68440 Вечерний Бишкек Чит. зал № 1, 1а, 2, 3, 5, 5а, 6, 6а, 8, 8а
9. 68419 Общественный рейтинг Чит.зал №8а
Журналдар
Индекс Аты жана чыгарылышы Жайгашкан жери
1 77312 Главный бухгалтер Чит. зал № 8а.
2 77324 Ала-Тоо Чит. зал № 1, 8, 5.
3 77438 Эл агартуу Чит. зал № 5, 6, 6а.
4 77397 Нормативные акты КР Чит. зал № 1а, 2, 5а, 8, 8а.
5 77331 Русский язык и литература в школах Кыргызстана. Чит. зал № 5.
6 77328 Мугалим Чит. Зал № 5.