Периодика 1 жарым жыл 2020

«Бекитилди»
АХР Проректорнун атынан
Ж.Баласагын атындагы КУУ
__________Суранаев Т.Дж.
Периодикалык чыгаруулар
1 жарым жыл 2020

Гезиттер
Индекс Аты жана чыгарылышы Жайгашкан жери
1. 68544 Аргумент и факты Кыргызстан Окуу зал № 1
2. 68472 Дефакто плюс Окуу зал № 1
3. 68484 Кыргыз тили Окуу зал № 1, 5, 8
4. 68411 Кутбилим Окуу зал № 1,1а, 2, 3, 5, 5а, 6, 6а, 8, 8а
5. 68451 Эркин Тоо Окуу зал № 1, 1а, 2, 3, 5, 5а, 6, 6а, 8, 8а
6. 68415 Слово Кыргызстана Окуу зал № 1, 1а, 2, 3, 5, 5а, 6, 6а, 8, 8а
7. 68548 Тил жана Маданият Окуу зал № 1, 1а, 2, 3, 5, 5а, 6, 6а, 8, 8 а
8. 68416 Кыргыз Туусу Окуу зал № 1, 1а, 2, 3, 5, 5а, 6, 6а, 8, 8а
9. 68440 Вечерний Бишкек Окуу зал № 1, 1а, 2, 3, 5, 5а, 6, 6а, 8, 8а
10. 68419 Общественный рейтинг Окуузал № 8, 8а
Журналдар
Индекс Аты жана чыгарылышы Жайгашкан жери
1 77312 Главный бухгалтер Окуу зал № 8а.
2 77324 Ала-Тоо Окуу зал № 1, 1а, 8, 5
3 77302 Жетиген Окуу зал № 1, 2
4 77438 Эл агартуу Окуу зал № 5, 6, 6а.
5 77397 Нормативные акты КР Окуу зал № 1а, 2, 5а, 8, 8а.
6 77331 Русский язык и литература в школах Кыргызстана. Окуу зал № 5.
7 77328 Мугалим Окуу зал № 5, 6, 8