Электрондук каталог боюнча жалпы маалымат

Китепкананын электрондук каталогунда (01.01.21ж.карата) 29740 библиографиялык жазуу бар Электрондук каталог төмөндөгү маалымат базалары боюнча түзүлгөн.(МБ): МБ «Китептер» МБ «Диссертациялар жана авторефераттар» МБ «КУУнун жарчысы» МБ «КУУнун окумуштууларынын эмгектери» МБ «КУУнун тарыхы» МБ «Журналдар» МБ «Гезиттер» Локалдык режимде маалыматтарды издөө китепкананын окуу залдарында жана “ИнтерБилим”маалыматтык ресурстук залында ишке ашат Дистанттык режимде электрондук каталогдон маалымат издөө үчүн КУУнун Илимий китепканасынын lib.knu.kg — интернет баракчасында китепкана боюнча негизинен толук маалымат камтылып, анын түзүлүшү жана китепкананын фонду, кантип колдонуу керектиги жөнүндө, ошондой эле баардык зарыл шилтемелер, электрондук каталогдор жана электрондук ресурстар алыскы режиминде жеткиликтүү.

Методикалык куралдар

1. Дене тарбия сабагынын окуу-методикалык колдонмосу. Ж.А. Баяманова 2. Где находится кыргызская социология? Проблемы физкультурно-спортивной отрасли, коррупционные схемы Мотукеев Б.Дж., 3. III Эл аралык түрк элдеринин салттуу спорттук оюндары симпозиуму. Тезистер. 4. Эл аралык валюта-каржы жана насыя мамилелери М. У. Рахматова