Дүйнө жүзүндө жыл сайын 10-ноябрда илимге пайда келтирүү үчүн коомчулуктун аң-сезимин жогорулатуу максатында Бүткүл дүйнөлүк илим күнү белгиленет. Майрамдын расмий жана толук аталышы - Тынчтык жана өнүгүү үчүн Бүткүл дүйнөлүк илим күнү (World Science Day for Peace and Development). Бул күн коомчулуккка пайда алып келүү үчүн илимге жоопкерчиликтүү мамиле кылууну, адамдардын илим тармагында маалыматка ээ болуу деңгээлин жогорулатууну максат кылат. Майрам эс алуу күнү деп жарыяланбаса дагы, ар бир өлкөдө илим темасындагы майрамдык маанайдагы иш-чаралар өткөрүлөт.

10-ноябрды Бүткүл дүйнөлүк жаштар күнү деп белгилөө демилгеси 1990-жылы Венгриянын борбору Будапешт шаарында өткөн илимий конференцияда (World Conference on Science) көтөрүлгөн. Ал жыйында коомчулук менен илимдин ортосунда тыгыз мамиле түзүү маселеси каралган.

Кыргыз мамлекетинде 10-ноябрды илим күнү деп белгилөө боюнча токтом 2002-жылы 14-январда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан кабыл алынган.

Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин Илимий Китепканасы бүткүл дүйнөлүк илим күнүн майрамдоо алкагында : «Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети Илимий эмгектери» аттуу көргөзмөсүн уюштурду. Мында 2016-жылы жарык көргөн 123 илимий басылмалар, анын ичинен 68 монография жана эл аралык илимий-практикалык жыйынында материалдары, 4 диссертация, 49 автореферат, 7 КУУнун жарчысы, ошондой эле Фундаменталдык илимдер институтунун (55 нуска) илимий эмгектери жана Квалификациясын жогорулатуу жана кесипке даярдоо факультетинен (18 нуска) илимий эмгектери коюлду.

Бул күнү Жусуп Баласагын атындагы КУУнун Илимий Китепканасы «Жусуп Баласагына жана Кутадгу билиг дастаны: окуу куралы.-Б.,2016ж. », 10-нуска белекке алынды. Залкар ойчул Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгына арналган илимий-практикалык студенттик жыйынында «Жусуп Баласагын: билимдин энергиясы жана илимдин күчү» ошондой эле Кыргыз Республикасынын Бүткүл дүйнөлүк Илимдер күнүнө арналды. Бул китептин автору Кыргыз филология факультетинин, “Кыргыз адабият” кафедрасынын профессору Абдыразаков А.

Всемирный день науки

10 ноября отмечается ежегодно Всемирный день науки (World Science Day) или более официально - Всемирный день науки за мир и развитие(World Science Day for Peace and Development) с целью повысить осознание общественностью во всем мире пользы науки. Также среди целей Дня - возобновление национальных и международных обязательств в области науки за мир и развитие и намерение подчеркнуть ответственное использование науки на благо общества; повышение уровня информированности общественности о важности науки и ликвидация разрыва между наукой и обществом.

Следуя повестке конференции 1999 года, ЮНЕСКО официально учредила Всемирный день науки, провозгласив его на общей конференции в 2001 году. В глобальном масштабе День был впервые отмечен 10 ноября 2002 года и с тех пор широко отмечается во всем мире. ЮНЕСКО ежегодно проводит большую работу с правительственными организациями, научными и учебными коллективами, населением по распространению знаний о значении Всемирного дня науки.

Научная библиотека КНУ им. Ж. Баласагына в рамках празднования Всемирного дня науки организовала выставку: «Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети Илимий эмгектери», на которой были представлены 123 научных изданий университета опубликованных за 2016 год, в том числе 68 монографий и материалов научно-практических конференций, 4 диссертации, 49 авторефератов, 7 Вестников КНУ. Также на выставке были представлены труды Института фундаментальных наук (55 экз.) и Факультета повышения квалификации и допрофессиональной подготовки (18 экз.).

Научная библиотека КНУ им. Ж. Баласагына в этот день получила в дар 10 экземпляров книг «Жусуп Баласагына жана анын Кутадгу билиг дастаны: окуу куралы. – Б., 2016ж.», издание которого было приурочено к 1000-летию великого мыслителя Жусупа Баласагына и научно-практической студенческой конференции «Жусуп Баласагын: энергия знания и сила науки», которая состоялась также в рамках празднования Всемирного дня в КР. Автором издания является А.Абдыразаков, профессор кафедры «Кыргызская литература» Факультета кыргызской филологии университета.

Add comment


Security code
Refresh