Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университеттинин Илимий китепканасына Мамбетов Кубан «Кандуу көтөрулуш 1916: Тарыхый публицистикалык иликтөө» - , І - ІІ китеп. - Б.: «Турар», 2016. – 10 нуска белекке берди.

I-китеп - Орус колонизаторлорунун Түркстан крайына бут малган алгачкы учурунан тартып, 1916-жылкы кыргыздардын улуттук-боштондук кыймылынын чыгышына чейин байланышкан тарыхый жана архивдик маалыматтары, көтөрүлүштөн кийинки Кыргызстандагы улуттук мамилелердин жөнгө салынышы туурасындагы

ой- толгоолору, 1916-жылкы көтөрүлүштүн кыргыз кыйырын тийгизген тескери таасири, кыргыздардын 1926-жылга чейинки Кытайдын кайтып келүүдөгү кыйын кезени, өлкөнүн оз алдынча улуттук мамлекет болуп калуу баскычтары туурасындагы изилдөөлөрү адабий тилде маалымдалат.

II- китеп - 1916- жылкы көтөрүлүш туурасындагы иликтөөлөрү ошол окуянын катышуучуларынын эскерүүлөрү, акын-жазуучулардын чыгармалары жана тарыхый, архивде мааалыматтар берилет.

Толугу менен бул жерде

Add comment


Security code
Refresh