Библиотека получила в дар книги, изданные к 100 летию Анварбека Хасанова(1914-1984) - видного кыргызского историка

 

Хасанов А. X.Очерки по истории Киргизии. XIX — нач. XX вв. Сост. А.А. Цере­нова. — М.: «Научное наследие», 2014. — 272 с. Тентимишев М.“Тарыхчы Анварбек Хасанов”. – Б.: Турар, 2011. – 224б.

В книге представлены избранные труды видного кыргызского историка Анварбека Хасанова (1914-1984).В его работах на основе обширного документального и полевого материала прослежены актуальные проблемы истории Киргизии XIX — начала XX вв. Также уделено большое внимание исследованию обще­ственно-политических и социально- экономических связей кыргызов с соседними народами.

Кыргызстандын тарыхчыларынын ичинен биринчи болуп (1942 — жылы) кандидаттык илимий даражага ээ болгон көрүнүктүү тарыхчыларыбыздын бири, Кыргыз илимдер академиясынын мүчө – корреспонденти,профессор ыраматылык Анварбек Хасановдун (1914 — 1984) адамдык, окумуштуулук жана педагогдук көп кырдуу образын көркөм – публицистикалык жагдайда ачып берүүгө жасалган алагачкы журналистик аракет.Ошондой эле окумуштуунун ар түрдүү жылдарда мезгилдүү басма сөз бетине жарыяланган айрым илимий макалалары киргизилди.

Add comment


Security code
Refresh